"Konferencijska sala No.7", Beograd
Konferencijski sistem za 24 govornika, prezentacioni sistem sa motorizovanim platnom i audio monitoring... >>>