Kafe/restoran "Pantarei", Beograd
Okupan talasima Dunava, u svetlim a ipak tako tajanstvenim tonovima, odgovor krije u ruži ... >>>