Optika "Iv", Kraljevo
Lako je videti i bez naočara da ovim prostorom vlada savremeni dizaj i laboratorijska čistoća. Ne vidite slova, jako vam je sunce, pratite trendove ... >>>