Oduvek smo fascinirani igrom zvuka i svetla.
Uživamo u tome da ovu igru prenesemo na naše klijente tako da i oni uživaju u njoj.
To činimo sa toliko strasti, lakoće i osećaja, da prosečnom posmatraču sve deluje kao igra.

Audio Light Concept, više od igre.

 
 
   
   
   
Svaki prostor, baš kao i svaka individua, ima svoje specifičnosti. Oblik, dominantni materjali, intezitet prirodnog svetla, različite prepreke, estetski zahtevi i namena, utiču na finalni koncept koji će biti primenjen. Zbog svega pomenutog prvi korak je merenje akustike prostora. Merenje nama pomaže da utvrdimo granice u kojima se kreću svi budući predlozi.    
 
  Razgovor sa klijentom ima za cilj da nam ukaže na njegove ideje i očekivanja. Niko ne zna bolje od Vas šta je to što odredjini prostor treba da pruži. Vaše želje i zahtevi, zajedno sa našim akustičkim i ostalim relevantnim nalazima dovoljni su elementi za kreiranje alternativa.  
 
Naša strucna ekipa kreira glavnu ponudu sa mogucim alternativama, u okviru prethodno definisanih granica. Glavna ponuda uvek predstavlja optimalno rešenje , dok se alternative bave opcijama koje ispunjavaju minimalne kriterijume koje svaki naš koncept mora da ispuni, odnosno luksuznim rešenjima koja prevazilaze pocetne zahteve i ukazuju klijenu na mogucu bezkompromisnu nadgradnju.    
 
  Kada klijent odobri odredjenu opciju, izradjuje se projekat na osnovu koga se realizuje koncept. Projekat detaljno razradjuje instalacionu mrežu, listu i pozicije zvučnih i svetlosnih elemenata, neophodne akustičke korekcije, vremenske okvire i korake u okviru njih, ljude koji će biti angažovani, kao i korelaciju sa drugim radovima na objektu.  
 
Izvodjenje radova svakako predstavlja najdelikatniju fazu. Imajući u vidu naše rigorozne kriterijume, kao i visoke standarde koje zahtevaju naši klijenti, radovi se obavljaju uz asistenciju naših arhitekata i enterijerista. Takodje ćemo sa velikim zadovoljstvom pratiti sve radove zajedno sa Vašom „poverljivom“ osobom.    
 
  Kada je sve instalirano, sistem se pušta u rad, što podrazumeva funkcionalno testiranje i fino podešavanje. Kod jednostavnih sistema, kreiranje preseta i kraća objašnjenja dovoljna su za početak ugodjaja, dok kompleksni sistemi često nalažu i obuku operatera klijenta, što osigurava maksimalno korišćenje potencijala instalirane opreme, kao i njenu zaštitu od nestručnog rukovanja.  
 
Dovoljno je da pritisnete taster Play i sve ono o čemu ste maštali sada je stvarnost. Ako ipak iz nekog razloga stvari ne funkcionišu, zbog kvara ili drugih tehničkih smetnji, naša servisna služba će u najkraćem roku otkloniti sve nepravilnosti i na adekvatan način servisirati opremu u garantnom i vangarantnom roku.    
 
  Naši koncepti prate najsavremenije trendove i uvek su spremni da rastu sa Vašim zahtevima. Bilo da su finansijski razlozi presudni kod Vaše prve odluke, ili ste proširili objekat, uveli nove sadržaje ili promenili namenu, uvek ćete lako moći da unapredite sistem.