Muzički sajam u Frankfurtu

September 9th, 2009

Malo kasnimo sa ovom reporta?om sa frankfurtskog sajma muzike, ali sada kada smo startovali blog, mo?emo lepo i a?urno da vas informi?emo o svim temama.

Full story »

Pages: 1· 2· 3· 4

Dobrodo?li na Audio.Light.Concept Blog za profesionalne korisnike !

September 9th, 2009

?ta mo?ete očekivati na na?em blogu:

  • Audio: Studijska, radijska, TV audio oprema, ozvučenje za Live nastupe, diskoteke, klubove, kafiće, hotele, konferencijske sale, DJ oprema,...
  • Rasveta: Inteligentna rasveta, svetlosni mikseri, LED tehnologija, laseri, rasveta za enterijer i eksterijer, svetlosni pultovi, efekti, optička vlakna,...
  • Video: Video mikseri, FX generatori, video sintisajzeri
  • Multimedija: Kućni bioskopi, motorizovana platna, 5.1 i 7.1 sistemi, multiroom sistemi, pametne kuće,...

Kompletna re?enja, instalacije, inovacije, novi proizvodi, trendovi, testovi, opisi, najave, diskusije, intervjui,...